• เปิดร้าน 18 ก.ค. 2554
  • ปรับปรุง 16 ส.ค. 2565
  • ผู้ชมทั้งหมด 280,978 คน
  • สินค้าทั้งหมด 54


เครื่องอบเซรามิค อบแป้ง อบดิน เตาอบเซรามิค (รูปไม่ขึ้น) รบกวนทักไลน์อีกครั้งหรือ
ราคา ไม่ระบุราคา บาท
จำนวน
จำหน่ายรถเข็นเตียงอาบน้ำ สำหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (รูปไม่ขึ้น) โทร
ราคา ไม่ระบุราคา บาท
จำนวน
บริการฆ่าเชื้อโรคภายในห้อง ด้วยแสง UV
ราคา ไม่ระบุราคา บาท
จำนวน
จำหน่ายเครื่องเก็บตัวอย่างเสมหะ งานวัณโรค ( TB )
ราคา ไม่ระบุราคา บาท
จำนวน
ขายตู้สำหรับกำจัดเชื้อโรคและไวรัส สำหรับให้คนเดินผ่านเข้า-ออก
ราคา ไม่ระบุราคา บาท
จำนวน
จำหน่ายเครื่องอุ่นน้ำเกลือ แบบ IV Warmer
ราคา ไม่ระบุราคา บาท
จำนวน
จำหน่ายตู้อบน้ำเกลือ บรรจุ 11 ขวด (ขวดขนาด1ลิตร) - EC250L
ราคา ไม่ระบุราคา บาท
จำนวน
จำหน่ายตู้อบน้ำเกลือ บรรจุ 54 ขวด (ขวดขนาด1ลิตร) - EC770L
ราคา ไม่ระบุราคา บาท
จำนวน
จำหน่ายตู้อบน้ำเกลือ บรรจุ 24 ขวด (ขวดขนาด1ลิตร) - EC350L
ราคา ไม่ระบุราคา บาท
จำนวน
จำหน่ายเครื่องทำไฟเสถียรคงที่ (Voltage Stabilizer)
ราคา ไม่ระบุราคา บาท
จำนวน
จำหน่ายตู้อบไฟฟ้า อุณหภูมิ 35 - 300 C
ราคา ไม่ระบุราคา บาท
จำนวน
จำหน่ายหัวโพรบเครื่องอัลตล้าซาวด์ (Ultrasound Probe)
ราคา ไม่ระบุราคา บาท
จำนวน
จำหน่ายเครื่องมือกำจัดสนิมกระจกตา (Corneal Rust Ring Remover)
ราคา ไม่ระบุราคา บาท
จำนวน
ขายตู้เก็บยาสมุนไพร เก็บยาหรือเก็บของอื่นๆได้ ขนาด 30 ช่อง
ราคา ไม่ระบุราคา บาท
จำนวน
ขายตู้เก็บยาสมุนไพร เก็บยาหรือเก็บของอื่นๆได้ ขนาด 16 ช่อง
ราคา ไม่ระบุราคา บาท
จำนวน
57. จำหน่าย ตู้อบน้ำเกลือหรืออุ่นถุงเลือด ในโรงพยาบาล
ราคา ไม่ระบุราคา บาท
จำนวน
55. จำหน่าย เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด  (Pulse Oximeter)
ราคา ไม่ระบุราคา บาท
จำนวน
54. จำหน่ายหุ่นฝึกการฉีดยาเข้าเส้นโลหิตหรือการฉีดเข็มน้ำเกลือ
ราคา ไม่ระบุราคา บาท
จำนวน
53.จำหน่ายเครื่องอุ่นแผ่นสไลด์ (SLIDE WARMER) - อเมริกา
ราคา ไม่ระบุราคา บาท
จำนวน
23. จำหน่ายเครื่องขับเข็มฉีดยาอัตโนมัติ ( SYRINGE DRIVER )
ราคา ไม่ระบุราคา บาท
จำนวน
52. จำหน่ายหม้ออบไอน้ำสมุนไพร ระบบอัตโนมัติ
ราคา ไม่ระบุราคา บาท
จำนวน
51.จำหน่ายจักรยานไฟฟ้าสำหรับการฟื้นฟูบำบัดส่วนบนและส่วนล่าง(งานกายภาพบำบัด)
ราคา ไม่ระบุราคา บาท
จำนวน
50. จำหน่ายเคร่ื่องช่วยพยุงฝึกเดิน งานกายภาพบำบัด (แบบไฟฟ้า)
ราคา ไม่ระบุราคา บาท
จำนวน
49. จำหน่ายเคร่ืองช่วยพยุงฝึกเดิน งานกายภาพบำบัด
ราคา ไม่ระบุราคา บาท
จำนวน